Назад
Проекты / Молитва 11‑я, ко святому Ангелу-Хранителю
Молитва 11‑я, ко святому Ангелу-Хранителю
Поделиться:

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Другие проекты:
Поговорим, почитаем, послушаем?!
26 марта 2023 года.
Проект “Ровесники века”
24 марта 2023 года.
Детям о Православии
18 марта 2023 года.
Поговорим, почитаем, послушаем?!
5 марта 2023 года.
Детям о Православии
1 марта 2023 года.